Skapande skola

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är pengar som förskolor och skolor från och med 2013 kan söka från Kulturrådet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Hur söker man om Skapande skola-pengar?

Förskolan/skolan ansöker om skapande skola-pengar från Kulturrådet. All information om hur ansökan går till hittar du på Kulturrådets hemsida hemsida: http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/
Här följer tre förenklade steg av hur det går till:

  1. Bidraget söks av förskolan/skolans huvudman, vilket innebär kommunen eller den juridiskt ansvariga för friskolan.
  2. Bidraget söks årsvis och ansökan sker i början av varje kalenderår.
  3. En blankett fylls i där förskolan/skolan presenterar en översiktlig bild av planerade aktiviteter som ett underlag för bedömning.

Under “Planerade insatser av professionella kulturaktörer” specificerar ni att det är ZebraDans som ni samarbetar med och vad projektet gäller. Som sista punkt på blanketten anges en ungefärlig kostnad för projektet. Tag gärna kontakt med oss för en offert!

Skapande skola på ZebraDans

       På ZebraDans kan för era Skapande Skolapengar:

  1. Boka dansverkstäder i samband med våra föreställningar. Det innebär att vår danspedagog kommer till er förskola/skola och dansar tillsammans med barnen efter att ni sett en föreställning. Läs mer om våra dansverkstäder här.
  2. Få hjälp med att sy ihop andra dansprojekt som passar er. Ni har säkert massa bra förslag som vi kan samarbeta kring och komma fram till en bra idé!

Kontakta oss!

ZebraDans har erfarenhet av Skapande skola och hjälper gärna till med att sy ihop olika dansprojekt.

Ni har säkert massa bra förslag som vi kan samarbeta kring och komma fram till en bra idé. Är ni intresserade av skapande skola? Ta kontakt med Lotta:

lotta@zebradans.se