Close

Dansföreställningar för barn & unga!

Skapande skola med ZebraDans

Se en föreställning & dansa en verkstad!

Boka dansverkstäder i samband med våra föreställningar. Vi kommer till er och dansar tillsammans med barnen efter att ni sett en föreställning.
Läs mer om våra dansverkstäder här.

Sy ihop ett eget dansprojekt!

Få hjälp med att sy ihop andra dansprojekt som passar er. Ni har säkert massa bra förslag som vi kan samarbeta kring och komma fram till en bra idé! ZebraDans har många års erfarenhet av olika dansfrämjande projekt och kan bidra med idéer och lösningar. 

Kontakta oss:

Kontakta Lotta för frågor, idéer och prisförslag. 

Lotta@zebradans.se/ 08-702 92 01

Skapande Skola

Vad är Skapande skola?

Skapande skola är pengar som skolor från och med 2013 kan söka från Kulturrådet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Hur söker man Skapande skola-pengar?

Skolan ansöker om skapande skola-pengar från Kulturrådet. All information om hur ansökan går till hittar du på Kulturrådets hemsida : http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/