Close

Dansföreställningar för barn & unga!

Dansverkstäder

ZebraDans populära dansverkstäder uppmuntrar till kreativitet och rörelse!

Vi kommer till skolan med erfarna dansare som håller i dansverkstäderna för barnen. En klass i taget. Lokalen bör vara ett stort rum, helst en idrottshall eller liknande. Minst en lärare behöver delta med barnen under workshopen.

Sifferdans

En dansverkstad med inspiration från matematikens värld och ZebraDans populära föreställning Allt är matte. Vi utforskar dansens möjligheter att uttrycka sig med kroppen.

Bokstavsdans

Ord på B – förslag? Följ med när olika läs- och skrivuppgifter ska lösas!

Bokstäverna kan få liv och dansa, liksom de kan stå stilla som statyer. Genom dans och rörelse övar vi på kluriga stavningar och bokstavsljud, på samarbete och egen fantasi. 

Med förankring i läroplanen dansas kunskapen in i kroppen och kan hjälpa till på traven i läsning och skrivande i barnens fortsatta utforskande av bokstävernas värld.