Close

Dansföreställningar för barn & unga!

Bokstavsbyrån

Av Magdalena Eriksson

Foto: Magnus Thelin

Ord på B – förslag?

Följ med när olika läs- och skrivuppgifter ska lösas!

 

I Bokstavsbyrån är publiken med och ljudar när bord bildas och brev ska skrivas. Sammansatta ord får eget liv och kroppar blir till bokstäver.

Med utgångspunkt från läroplanen tar Bokstavsbyrån fasta på fantasi, lek och rörelse för att på ett lustfyllt sätt arbeta med barns språkutveckling.

Föreställningen kompletterar den ordinarie läs- och skrivundervisningen via estetiska lärprocesser och levande scenkonst.

 

Efter föreställningen ingår en kort dansverkstad med lek- och rörelsebaserade övningar.

Foto: Magnus Thelin

Medverkande

Press

”Här blir alfabetet bokstavligt till en fysisk koreografi. Det är en smart idé som rymmer både pedagogiska och konstnärliga aspekter. Dansarna riktar sig ibland direkt till barnen och väcker deras engagemang när de får gissa, bokstavera och visa vad de kan” 

– Anna Ångström, SvD